Home

Karlova Studánka

Karlova Studánka

Lázně

Lázně v Karlově Studánce jsou provozovány od konce osmnáctého století. Přispěl k tomu objev léčivých minerálních pramenů na začátku 18. století. Lázně založil roku 1780 Maxmilián František Habsburský, syn Marie Terezie, v té době Velmistr Řádu německých rytířu, jemuž oblast kolem Karlovy Studánky patřila.

Prudký rozvoj zaznamenaly lázně v Karlově Studánce v devatenáctém století, kdy došlo k výstavbě mnoha lázeňských budov. v současnosti zajištují provoz lázní v Karlově Studánce Státní léčebné lázně Karlova Studánka s.p. v lázních se léčí především nemoci dýchacích cest a plícní choroby a cévní choroby.

V Karlově Studánce najdeme několik lázeňských domů, patří mezi ně Slezský dům, lázeňský hotel Bezruč, lázeňské domy Libuše, Opava, Pošta, U Lesa a Vlasta.

Prameny v Karlově Studánce

V Karlově Studánce najdeme tyto léčebné minerální prameny:

Pramen Maxmilián (1780)
Pramen Karel (1802)
Pramen Antonín (1812)
Pramen Vilém (1862)
Pramen Bezejmenný (1928)
Pramen Trubačova díra (1929)
Pramen Norbert (1931)
Pramen Petr (1966)
Pramen Vladimír